Kort om internet

Internet är världens största datornätverk och ett av de största kommunikationssystemet av medier vi har idag! World Wide Web, e-psot och fildelning är de tre största anvädsningsområden. Sedan internets uppkomst har världen minskat betydligt då det inte längre är svårt att hålla kontakten med någon på andra sidan jorden.

Det är också stor diskussion om internet ska stavas med stor eller lite bokstav. En del människor menar att det är ett namn medan andra anser att det är ett substantiv även om det inte går att böja i plural.

Bli en av våra länkar

Bli svar på många sökande konsumenter! Genom att lägga till din länk här hos oss så hjälper du dig själv att synas, det tar endast en minut. Självklart kollar vi länkarna vi får in så att de håller en så hög standrd som möjligt.

Namn:
E-mail:
Kategori:
Url:
Länk text:
Beskrivning: